hits

Bør Norge åpne for heroinassistert behandling? Nei, mener forskerne.

kommentarer

Foto: Shutterstock
 

Det er ensidig god vilje og et ønske om å hjelpe bak politiske forslag om å åpne for forsøk med heroinassistert behandling for rusmisbrukere. Men når forskerne på feltet er så klare i sine advarsler, bør politikerne lytte.

Denne våren skal partiene ha landsmøter og vedta politikken for de neste fire årene. Flere skal stemme over forslag om å åpne for heroinassistert behandling:

Debatten om heroinassistert behandling er spesiell. Mens det til vanlig er fagmiljøer og interesseorganisasjoner som er pådrivere for nye tiltak, er det i denne sammenhengen politiske partier som presser på.  

Men medisinske behandlingstilbud bør ikke vedtas av politikere, men vurderes av fageksperter på feltet.

Nylig kom en ny rapport fra noen av våre fremste forskere på dette området, fra SERAF og Haukeland sykehus. I kunnskapsoppsummeringen «Heroinassistert behandling -  Et svar på dagens utfordringer i Norge?» Der er forskerne usedvanlig klare: De fraråder oppstart av forsøksprosjekt med heroinassistert behandling. I en oppfølgende kronikk skriver forskerne bak rapporten at heroinbehandling er "dyrt og tungvint".

Deres argumenter er for det første har man så mye internasjonal kunnskap at det ikke er behov for egne norske prosjekt. For det andre er heroinassistert behandling forbundet med økt komplikasjonsfare sammenlignet med metadonbehandling. For det tredje er det ikke sikre holdepunkter for at flere eller ubehandlede heroinavhengige kommer i behandling gjennom heroinassistert behandling, og for det fjerde er det heller ikke sikre holdepunkt for at dødeligheten reduseres.

Et tilleggsargument er at behandlingen er kostnadskrevende og krever at pasientene bor i nærheten av spesialiserte behandlingssentre. Derfor anbefales de isteden økt satsing på LAR-programmet, det vil si legemiddelassistert rehabilitering med subutex og metadon.

Om den politiske støtten til heroinassistert behandling står det at «Standpunktene synes ofte mer forankret i verdisyn enn i kunnskap.»

Faglig, sett fra rusfeltet, er dette et omstridt forslag. I debatten sies det at heroinassistert behandling skal hjelpe de tyngste brukerne. Men dette er ikke et hjelpetilbud som vil være tilgjengelig for denne gruppen. Den korte virketiden heroin har gjør at personen må møte opp flere ganger om dagen og til faste tider for påfyll. Det krever friskere brukere enn det de tyngste oftest er. 

Heroinassistert behandling også en del dyrere enn LAR, og internasjonale studier viser liten forskjell på resultat. Opptakskriteriet om at man skal ha mislyktes med annen behandling, kan også bli en negativ driver.

Framfor å trekke store ressurser ut av rusomsorgen til et tilbud som vil nå få, som ikke vil gjøre en stor forskjell og som ikke vil nå den gruppa det er snakk om i den norske debatten, er det viktig å jobbe for at vi heller skal bruke mer penger på et godt LAR og et godt ettervern som gir folk en real sjanse til å få et annet liv. Det er ved å satse på det vi faktisk vet hjelper, som et bedre LAR-opplegg og økt satsing på bolig, nettverk og aktivitet, at vi kan lykkes bedre enn i dag.

Verdier er viktig i politikken. Det samme er omtanke og engasjement. Men politikken må alltid ha kunnskap i bunn. I denne saken håper vi partiene lytter til de klare rådene fra ekspertene.

 

Les hele forskerrapporten her:

Les tidligere rapport fra Actis "Heroinassistert behandling - veien til et verdig liv?"

Les tidligere blogger om partiprogramdebattene:

Det trengs flere farger enn svart

«Fire pils og en full tank»

5 grunner til at "avslappet alkoholpolitikk" er en dårlig ide

 

Interessert i nyheter om alkohol, narkotika og spill? Meld deg på Actis sitt nyhetsbrev her.

 

#rus #rusdebatt #arbeiderpartiet #høyre #venstre #sv #heroin #rusbehandling #partiprogram