hits

«Alle fra Stovner røyker hasj og er analfabeter»

kommentarer

For oss som er fra Stovner var stigmaet fra «Stovnerrapporten» noe som fulgte oss gjennom hele oppveksten. Nå må ikke det samme få skje med ungdom fra bydeler som ble stemplet i NRKs lørdagsrevysak om ungdom og hasjbruk.

Da kronprinsen en gang på 90-tallet fikk forsiden i Dagbladet etter å ha kalt seg "Johnny fra Stovner" da noen spurte hvem han var, ble ikke det tolket som et kompliment til østkantbydelen i Oslo. Drabantbyen helt i enden av Groruddalen var en drøm for de som flyttet dit, med større leiligheter, gangveier overalt og nærhet til marka.  Men utenfra var bildet av bydelen noe helt annet.

Stovnerrapporten

 "Stovnerrapporten" som kom i 1975, beskrev en bydel med deprimerte barn som antagelig ville bli analfabeter og et bomiljø som la til rette for hærverk og nederlag. Stempelet av folk fra Stovner var omtrent i leia "alle fra Stovner røyker hasj og er analfabeter".

Vi lærte at vi ikke måtte si hvor vi kom fra, særlig hvis vi skulle begynne på enkelte sentrumsskoler på videregående. Da ville vi bli venneløse. Og jeg har en rekke ganger fått reaksjonen "Jøss, er du fra Stovner? Du virker ikke sånn!"

Unngå svartmaling

Det er viktig å ta tak i problemer så tidlig som mulig mens de er enklere å løse. Men i iveren etter å belyse et problem må vi ikke gå i fellen med å svartmale, slik det ser ut som NRK gjorde i sin lørdagsreportasje om hasjbruk og salg blant unge på østkanten i Oslo. Der anslås det at rundt en fjerdedel av unge i alderen 15-18 år i disse bydelene selger hasj. Det sies også at om lag halvparten av alle ungdommene her har røykt hasj, og at mange gjør det daglig. Det vises også til hasjbrukere på 11 år og selgere på 12 år.  

Tall uten fakta

Å hevde at det er bydeler der halvparten av ungdommene røyker hasj, er en påstand uten dekning. Nasjonale Ungdata-tall viser at norsk ungdom nesten ikke bruker hasj. På ungdomstrinnet er det 97 prosent som aldri har prøvd, mens tilsvarende tall for videregående er 89 prosent. For Oslo er tallene riktignok noe høyere for bruk, med fire prosent av ungdomsskoleelevene som har prøvd hasj siste år, mot tre prosent nasjonalt. Vi er likevel langt unna halvparten.

Selv om det kan finnes geografiske forskjeller og miljøer med klart høyere bruk enn gjennomsnittet, er det vanskelig å se at det kan finnes noe som helst dekning for at halvparten av ungdommene på Oslo øst bruker hasj jevnlig.

Tvert i mot er den nasjonale trenden en halvering av hasjbruk siden tusenårsskiftet. Norsk ungdom ruser seg langt mindre både på alkohol og hasj enn ungdom i andre EU-land.

Bekymring for salg

Politiet har også gitt uttrykk for at de ikke kjenner seg igjen i NRKs reportasje. Dette handler om enkelttilfeller, ikke gjenger, sier de. 

Samtidig er det utfordringer med rus i skolen, både med bruk, kjøp og salg. En ungdomsundersøkelse Sentio har gjennomført på oppdrag fra Actis viser at én av fire kjenner til kjøp og salg av narkotika ved egen skole.

Dette er det viktig å ta tak i. Vi trenger bedre rusforebygging i og utenfor skolen. Det er også alvorlig med ungdom som faktisk er i gjenger og barn som bruker hasj. Men de fleste ungdommene på Grorud er ikke narkodealere og de bærer heller ikke våpen. På samme måte som de fleste av oss som vokste opp på Stovner faktisk kan lese.

 

 

Interessert i nyheter om alkohol, narkotika og spill? Meld deg på Actis sitt nyhetsbrev her.