hits

Aldri på en fredag!

kommentarerNye tall om overdoser viser at risikoen for at dette skjer er mye høyere like etter avsluttet soning enn ellers. Skal vi redusere overdosedødsfallene må innsatsen settes inn der den kan gjøre en forskjell. 

Frykten er løslatelse rett før en helg. Erfaringen er at folk altfor ofte slipper ut til ingenting og må vente på bolig og annen bistand til kommunens kontorer åpner på mandag. Det kan så lett gå galt i de dagene og timene mellom. Jeg snakket for litt siden med en som jobbet med rusomsorg i fengslene og som hadde et enkelt ønske: Slutt å sette folk fri på fredager. 

Det er så enkelt og så vanskelig som dette: Livet utenfor murene må være klart før man kommer ut dit. Det må være en trygg bolig som venter, ikke en seng på et hospits eller en køye på en campingplass, som er noen av eksemplene vi hører om. Det må være et innhold i dagen, arbeidstrening, skole eller noe som gjør at dagen får mening på annet vis. Og det må være folk der. Mange har brent mange bruer i liv med rus og kriminalitet. Å skulle starte på nytt, er ensomt. Vi trenger alle mennesker i livene våre, det gjelder selvsagt også de som skal prøve å lage seg et nytt liv. 

Nye tall om  overdose etter soning

Overdoser handler sjelden om veldig høye doser eller urent stoff. Overdosen kommer fordi det ble mer enn det kroppen tålte akkurat denne dagen. Vi har kjent til lenge at det er høyere risiko for overdose etter behandling og soning fordi kroppen da er «ute av trening» og tåler mindre. Nye tall fra SERAF som ble lagt fram denne uka, bekreftet dette. De siste 15 årene har 500 personer dødd av overdose innen et halvt år fra løslatelse. Studien viser at overdoser utgjør hele 85 prosent av dødsfallene som skjer innen en uke etter endt soning. Faren for å dø av overdose er høyest de første dagene etter endt soning. Undersøkelsen er basert på data over alle løslatelser fra norske fengsel gjennom 15 år (2000-2014).

Norge og overdoser

Det hevdes ganske ofte at Norge er en overdoseversting. Det er feil. Dødeligheten i Europa blant tunge rusmisbrukere er ganske lik i alle land, den er på cirka to prosent - også i Norge. Listene som ble laget før, med rangering, lages ikke lenger fordi landene rapporterte inn dødsfallene så ulikt. Når Norge lå høyt, handlet det om at vi faktisk registrerte overdoser som overdoser. I tillegg har vi et godt og gratis helsevesen som gjør at folk ikke dør av sykdommer som ellers kunne krevd mange rusavhengiges liv. Vi har også en tung kultur for å innta heroin gjennom sprøyter som er den farligste måten å innta stoffet på.

De norske tallene er uansett alvorlige. Hver eneste vi mister, er én for mye. Så fortsatt innsats for å få dette ned, er nødvendig. Men å framstille Norge som en versting som ikke tar i bruk muligheter for å forhindre overdoser, er misvisende og blir ikke mer riktig av å bli gjentatt ofte. 

Les mer om norsk narkotikapolitikk i "Det trengs flere farger enn svart".  


Reduserte dødstall

Alle ønsker å få ned overdosedødsfallene. En tverrpolitisk oppslutning om nasjonal overdosestrategi, med blant annet utdeling av motgift og 8000 mennesker i LAR-behandling, er eksempler på dette. Men de høye overdosedødstallene brukes også ofte som argument for tiltak som har liten eller ingen effekt. Heroinassistert behandling vil ifølge en ny kunnskapsrapport  fra SERAF for eksempel ha liten innvirkning på antall overdosedødsfall. Sprøyterom kan, ifølge evalueringer, gi økt verdighet, men det finnes ikke grunnlag for å si at det påvirker overdosene. SV argumenterte nylig for at avkriminalisering skal hindre overdoser, men det er vanskelig å se hvordan det skal påvirke dette på noe vis. Dagens lovverk er ikke noe hinder for å oppsøke helsehjelp. Påstanden mangler bakgrunn i analyse av når overdosene tas.

NRK: Actis og RIO krever bedre rusopppfølging i fengslene 

Det som faktisk hjelper

De dødelige overdosene skjer oftere etter behandling og soning. Da er kroppen mindre tolerant for narkotika. Skal vi lykkes med å få ned overdosene, er det her vi må sette inn innsatsen: Flere må sluses inn i behandling, og det må åpnes for lengre behandlingsløp for dem som trenger det. Etter behandling eller soning må vi gi tett oppfølging på vei ut i det nye livet.

Vi må sørge for god rusomsorg i fengslene, god planlegging av livet etterpå og for at noen venter utenfor. Ikke noen som først har tid over helgen, men som er der med støttende ord og en hånd å gripe fatt i når fengselsporten lukker seg og du står der alene -  med alle valg tilgjengelig.  

 

Interessert i nyheter om alkohol, narkotika og spill? Meld deg på Actis sitt nyhetsbrev her.