hits

Colorado er ikke et forbilde

kommentarerHøyest cannabisbruk i landet og høyest bruk blant mindreårige. Økt rusbruk i trafikken og økt antall akuttinnleggelser på grunn av cannabis. Historien om cannabislegaliseringen i Colorado har mange flere sider enn det som presenteres i ukens A-magasin.

Da velgerne i Nevada, California, Arizona, Massachusetts og Maine skulle stemme over legalisering i fjor høst, anbefalte Colorado-guvernør John Hickenlooper dem å si nei: - Vent noen år til og se hvordan dette faktisk går, var rådet hans. Konsekvensene for ungdomsbruk og trafikksikkerhet gjorde at han mente det var viktig å vente på mer kunnskap. Den samme oppfordringen kom fra storaviser som USA Today og Wall Street Journal.

Erfaringene med legalisering er fortsatt begrenset. Lovlig cannabis har bare vært på markedet i Colorado siden 2014. Mange av konsekvensene - enten de er positive og negative -  vil først avtegne seg etter lengre tid. Det er derfor for tidlig å sette to streker under svaret. Men noen tall har begynt å tikke inn.

I rapporten «Lessons learned» har organisasjonen SAM - Smart Approaches to Marijuana samlet mange av de foreløpige tallene og fått forskere ved blant annet Johns Hopkins University og Harvard Medical School til å gjennomgå funnene.

Erfaringene så langt viser at legaliseringen ikke er kostnadsfri:

  • Regelmessig cannabisbruk (bruk siste 30 dager) har økt mer i Colorado enn i resten av landet og er nå nesten dobbel så høy som landsgjennomsnittet
  • Til tross for en liten nedgang fra 2014 til 2015: Cannabisbruk blant 12-17 åringer i Colorado har økt siden legalisering, mens tendensen på nasjonalt nivå går nedover
  • Andelen cannabisrelaterte dødsfall i trafikken har økt med en tredjedel
  • Cannabisrelaterte henvendelser til gifttelefonen i Colorado har økt.
  • Antall cannabisrelaterte sykehusinnleggelser har økt med 70 prosent i Colorado siden legaliseringen
  • Antallet cannabisrelaterte besøk ved akuttmottak har økt.
  • Det illegale markedet er fortsatt høyst til stede, med karteller som enten har startet å dyrke selv eller bytter til salg av andre stoffer, som heroin.Figur 1 Cannabisbruk siste 30 dager i Colorado og USA, hele befolkningen 12 år og eldre (Kilde: NSDUH)

Ikke løst noe

Legalisering skulle sørge for kontroll med salget, slik at mindreårige ikke fikk tak i cannabis.

Det er rimelig å anta at mindreåriges tilgang på stoffer gjenspeiler hvor tilgjengelige de er i samfunnet generelt. Eldre venner, søsken, og andre familiemedlemmer er viktige kilder til cannabis, akkurat som for alkohol og tobakk. Det svarte markedet har heller ikke forsvunnet. De som solgte cannabis til mindreårige før legalisering kan fortsatt gjøre det etter. Rusforskningen viser at økt tilgjengelighet gir økt bruk. Det gjelder for cannabis også.

Et annet argument var at legalisering skulle redusere kriminaliteten og frigjøre politiressurser. Statsadvokaten i Denver slår tvert imot fast at den samlede kriminaliteten har økt. Det har dessuten vært en betydelig økning i ulovlig produksjon og salg av cannabis og cannabiskonsentrat. Mengdene som beslaglegges i de enkelte sakene er mangedoblet.

I ly av den lovlige cannabisproduksjonen har det vokst fram et grått marked som forsyner illegale markeder lokalt og i andre delstater. Guvernør Hickenlooper beskrev nylig dette cannabismarkedet som «a clear and present danger». Ifølge statsadvokaten er politiet i Denver er mer travelt opptatt med å håndheve cannabislover og etterforske cannabisrelatert kriminalitet enn noen sinne.

Antallet arrestasjoner for offentlig bruk er også mangedoblet siden legaliseringen. Og urovekkende nok er det flere minoritetsungdom som blir arrestert for cannabisbruk økt etter legaliseringen.

Colorados skatteinntekter fra cannabissalg har økt siden legaliseringen, I 2016 tok de inn nesten $200 millioner. Mye penger, men mindre enn én prosent av delstatens skatteinntekter, og langt fra noen løsning på en skrantende delstatsøkonomi. Kommersialiseringen av cannabis har ført til at prisen faller, og dermed også skatteinntektene. Colorado og andre delstater vil enten måtte øke skattene eller øke forbruket for å opprettholde skatteinntektene. Og økt forbruk har altså også en kostnadsside.

Trafikk og helse

En av Hickenloopers bekymringer var konsekvenser for trafikksikkerhet. Foreløpige data viser en klar økning i cannabisrelaterte trafikkulykker. Andelen tilfeller av ruspåvirket kjøring som involverer cannabis har også økt betydelig. Kritikere er raske til å innvende at denne statistikken ikke kan bevise at cannabis var årsak til ulykken. Det er likevel godt dokumentert at cannabis øker ulykkesrisikoen, og økt cannabisbruk må derfor antas å øke risikoen for trafikkulykker.

Også i helsevesenet ser man flere henvendelser knyttet til cannabis. Det er flere cannabisrelaterte sykehusinnleggelser, flere besøk ved akuttmottak der cannabis antas å være en viktig eller bidragende årsak, og flere henvendelser om cannabis til «Gifttelefonen».

Økt bruk gir flere negative utslag. Mange skoler rapporterer om elever som møter ruset til undervisningen. I to rundspørringer svarer henholdsvis 80 prosent av politikontaktene og 70 prosent av rådgiverne ved videregående skoler i Colorado at det har vært en økning i cannabisrelaterte hendelser ved skolene, hovedsakelig at elevene er ruset i timene.

Mens A-magasinet skriver om det positive med nye arbeidsplasser på grunn av cannabislegaliseringen hadde programmet 60 Minutes for litt siden en reportasje fra Pueblo i Colorado for å illustrere konsekvenser av legaliseringen. I programmet forteller Steven Simerville , barnelege og direktør ved akutten på fødeavdelingen ved Pueblos St. Mary-Corwin Medical Center, om en økning i babyer som fødes med marihuana i kroppen og barn som kommer på akuttmottaket etter å ha fått i seg marihuana gjennom spiselige versjoner, som kaker og godteri.

Erfaringene så langt tyder på at legaliseringen ikke har løst de problemene den skulle løse, men at prisen er økte skader og flere rusrelaterte problemer.

Pengesterke venner
Den voksende cannabisindustrien er etter hvert blitt en viktig drivkraft i legaliseringskampanjen. Den omfatter et stort antall store og små aktører som søker seg nye markeder for et voksende utvalg av cannabisprodukter, fra brus og godteri til pålegg og vin med cannabis.

En ambisiøs bransje går naturlig nok etter større markedsgrupper. Målet for industrien er å bytte ut bildet av den typiske rastasveis-surferdude-stilen med middelklassemammaen som etter å ha hentet ungene på fotballtrening og fått dem i seng fyrer opp en joint, eller den dresskledde karrierekvinnen som slapper av med cannabis etter en stressende dag.  Derfor lages ned nå egne cannabisprodukter for kvinner og industrien har dem som en viktig målgruppe.

På samme måte som tobakks- og alkoholindustrien trenger de også de unge, for å få et framtidsmarked. Cannabisindustrien har utviklet en lang rekke produkter med appell til denne gruppen, som leskedrikker og godterier med det rusgivende stoffet THC. På samme måte som alkohol og tobakksindustrien har de satset på produktutvikling med et formål om å holde på gamle kundegrupper samtidig som de skaper nye arenaer. Arbeidet har gitt resultater: De siste undersøkelsene fra USA tyder på at bruksmønsteret for cannabis har endret seg de siste tiårene. Andelen som bruker cannabis daglig har økt, og bruksmønsteret likner mer på tobakk.

Lokal motstand

For lokale foreldreaksjoner, lærerorganisasjoner, grupper av leger og nabolagsgrupper som jobber for å beskytte sine ungdommer og sine nabolag er det umulig å matche industriens og legaliseringsbevegelsens markedsføringsbudsjetter og profesjonaliserte lobbyvirksomhet. Den siste tiden har likevel nei-siden vunnet flere viktige seiere. I New Hampshire sa delstatsforsamlingen nylig nei til et legaliseringsforslag, i Maryland ble et forslag om å åpne cannabisutsalg avvist, og et liknende forslag ble nedstemt i Connecticut. Kampen mot legalisering foregår også på lokalplan - nesten 70 prosent av kommunene i Colorado har forbudt salg, og i flere andre delstater er det sterk lokal motstand mot cannabisutsalg.

Det er for tidlig til å trekke bastante konklusjoner om konsekvensene av legalisering, men rapportene som kommer fra Colorado gir grunn til bekymring. Det er gode argument for å følge Colorado-guvernørens råd om å avvente situasjonen før man iverksetter endringer som vil være vanskelig å reversere.