hits

«Det var ikke dette vi sa ja til»

Folk i Colorado ble invitert til å stemme ja til legalisering av cannabis for å sikre store inntekter fra skatt på salget, få kontroll med salg til mindreårige og begrense bruken av politiressurser på cannabissaker. Med økende bruk og økende problemer er det stadig flere som føler seg lurt av cannabislobbyistene.  

«Det var ikke dette vi sa ja til» er gjenganger når dokumentarfilmen «Marijuana X» spør folk om erfaringene etter flere år med legalisering av marihuana i den amerikanske delstaten Colorado. "Jeg stemte for det, men ikke for dette", sier en av intervjuobjektene. De trodde de sa ja til at folk kunne ha noen planter hjemme til eget bruk, ikke en kommersiell og mektig storindustri som ville presse på for økt tilrettelegging for bruk. 

Skattepengene som ble lovet bort til helsehjelp og forebygging har innbyggerne sett lite til. Det de ser er isteden økende bruk og flere problemer knyttet til cannabis. 

 

Høy ungdomsbruk 

Legaliseringen har ikke bidratt til å redusere ungdomsbruken. Colorado topper den nasjonale bruksstatistikken i alle aldersgrupper, med høye brukstall også blant unge i alderen 12-17 år. Delstaten Washington, som var den andre delstaten som legaliserte, følger hakk i hæl. 

I dokumentaren "Marijuana X" forteller elever og lærere om høy bruk av cannabis, det er lukt av cannabisrøyking på do og elever spiser godteri med cannabis i skoletiden.Legaliseringen skulle gi skattepenger til skolene, men skatteinntektene utgjør en forsvinnende liten del av skolenes behov. Som en inspektør i Denver uttrykte det: «Det eneste cannabislegalisering har gitt skolene, er cannabis» 

 En fersk studie viser at studenter i Oregon, en annen legaliseringsstat, bruker mer cannabis enn studenter i delstater som ikke har legalisert. Økningen skjer først og fremst blant de som allerede har et høyt alkoholkonsum. Og økningen er størst i gruppen som er yngre enn aldersgrensen på 21 år.  

 

Firedobling av akuttbesøk 

Helseproblemene har økt. Siden legaliseringen i Colorado har det vært en firedobling i cannabisrelaterte besøk på legevakten og akuttmottaket blant unge mellom 15 og 21 år. En studie viser at over 60 prosent av disse er knyttet til psykiske problemer. Rapporter fra legevakten forteller om unge som kommer inn etter å ha fått reaksjoner på høykonsentrert cannabis. 

Helsekonsekvensene rammer ikke bare den som velger å bruke cannabis selv. Andre rapporter melder også om at flere småbarn kommer på akutten fordi de har fått i seg cannabis ved et uhell, fordi cannabisen selges i form av kaker eller godteri. 

Det er også kommet rapporter om økning i andelen nyfødte som tester positivt på cannabis i Colorado. Ved et av sykehusene har de tall som viser at en av tre babyer som ble født i studieperioden hadde cannabis i kroppen.

Les akuttleges erfaringer fra Pueblo i Colorado.  

 

Mer cannabispåvirket kjøring 

Colorado registrerer nå flere trafikkdrepte som tester positivt på cannabis. I Washington er antallet dødelig bilulykker der sjåføren nylig har brukt cannabis doblet siden legaliseringen. Amerikanske forsikringsselskap har funnet en økning i skadekrav fra trafikkulykker i delstatene som har legalisert sammenliknet med nabostatene. Dataene kan ikke fastslå om cannabis var årsaken til ulykkene, men det er kjent fra en rekke studier at cannabispåvirket kjøring er forbundet med en 2-3-dobling i risiko for trafikkdødsfall. 

Kontroll på markedet skulle også være en gevinst. Så langt ser dette ikke ut til å ha slått til Senest denne uken ble det meldt om en markant økning i illegal cannabisproduksjon i Colorado. Statsadvokaten sier den illegale produksjonen er høyere enn før legaliseringen. 

Colorado skulle være verdenslaboratoriet som skulle vise at ansvarlig regulering ville gi mindre problemer enn et forbud. Nå har legaliseringsbevegelsen sluttet å snakke om Colorado. Rapportene derfra er dårlig nytt for lobbyistene. Nylig ble legaliseringsforslag stanset både i Rhode Island og Vermont. Dataene som begynner å tikke inn fra delstatene som allerede har legalisert viser at valgløftene nettopp bare var det, løfter, og at realiteten er at økt tilrettelegging for rusbruk gir økte problemer med rusbruk. 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar