hits

En amerikansk tragedie

I USA døde 64 000 personer av overdoser i fjor. Det er langt flere enn antallet som ble drept i Vietnamkrigen eller som døde av aids i den verste epidemien. Nær én av tre av disse dødsfallene skyldes reseptbelagte medikamenter.

USA står overfor den verste overdoseepidemien i landets historie. Rundt 17.000 av overdosedødsfallene skyldes reseptbelagte opioider.

Men dødsfallene utgjør bare en del av problemet. Myndighetene anslår at to millioner amerikanere hadde problemer med reseptbelagte opioider i 2015. Rundt én av fire som bruker slike legemidler, misbruker dem, og om lag én av ti brukere blir avhengige. Økningen i bruk av opioider i befolkningen har også ført til at antallet nyfødte med abstinenser (neonaltalt abstinenssyndrom, "NAS") er femdoblet fra 2003-2012. Anslag viser at det ble født nesten 22.000 barn med NAS i 2012.

Epidemien er så omfattende at den påvirker forventet levealder i befolkningen. Forskerne Case og Deaton påviste i 2015 at narkotikabruk og selvmord har ført til synkende levealder blant voksne, hvite amerikanere. Nye beregninger viser at opioidoverdoser har redusert forventet levealder i befolkningen med 2,5 måneder.

Hvordan kunne dette skje?

Opioid-medisiner var lenge reservert for kreft, smertelindring etter operasjoner og tilstander med dødelig utfall. Historiske erfaringer med morfin og heroin gjorde at mange var skeptiske. Men på 90-tallet kom det nye medisiner på markedet som hevdet å være «langtidsvirkende» og derfor mindre avhengighetsskapende. Samtidig kom det et fåtall studier som indikerte at opioider var mindre avhengighetsskapende enn tidligere antatt. Begge disse påstandene var feil.

Produsentene bak «langtidsvirkende» opioider som Oxycontin og Hydrocodone drev svært aggressiv markedsføring av de nye stoffene overfor legene. Budskapet var at opioider trygt kunne forskrives for kroniske smertetilstander. Plutselig fikk highschool-elever med idrettsskader og voksne med ryggproblemer eller muskel- og skjelettplager utskrevet opioider.  Resultatet var at forbruket økte dramatisk.

De «langtidsvirkende stoffene» virket imidlertid ikke så lenge som produsentene hevdet, og det stemte ikke at de ikke ga rus, eller ikke kunne misbrukes. Senere studier har vist at risikoen for avhengighet av opioider er langt større enn legemiddelfirmaene hevdet. Risikoen økte bratt med langtidsbruk, som man må forvente ved kroniske plager. Allerede etter fem dager øker risikoen for avhengighet, og blant dem som bruker stoffene i mer enn en måned, er det så mye som 30 prosent som fortsetter å bruke stoffene ett år senere.

På toppen av det hele finner en rekke kunnskapsoppsummeringer at bevisene for effekten av opioider på kronisk smerte er svake, og i mange tilfeller ikke bedre enn reseptfrie legemidler.

Økt tilgang, økt bruk
En av lærdommene av opioidepidemien er at opioider er farligere og mer avhengighetsskapende enn man trodde.

I narkotikadebatten hevdes det noen ganger at forbudet er skyld i overdosene fordi stoffene er forurenset eller kommer i ukjent dosering. Tidligere studier av heroinoverdoser støtter ikke denne forklaringen. Opioidepidemien skyldes farmasøytisk fremstilte stoffer med kjent dosering, forskrevet av leger og kjøpt på apotek. Likevel har stoffene medført titusener av dødsfall de siste årene.

Erfaringene fra USA kan også ses som et «naturlig eksperiment» som viser hva som skjer når man øker tilgangen på opioider i markedet. Når bruken i befolkningen øker, er det flere som får problemer. Dette er i tråd med kunnskapen fra alkoholforskningen om at økning i totalbruk gir økning i problembruk.

Figur 4 Utviklingen i salg av opioider og overdosedødsfall (Kilder: CDC og DEA)

Individuell sårbarhet øker sannsynligheten for å utvikle problemer, men når bruken øker er det flere med sårbarhet som blir utsatt for risiko.

Må lære av feilene

Den dramatiske økningen i opioidbruk er også en advarsel om utfordringene med å regulere avhengighetsskapende rusmidler. Stoffene ble produsert av en lovlig og regulert industri og var bare tilgjengelig med resept på apoteket. Likevel ble bruken mangedoblet i løpet av et tiår. Globalt er USA skyhøyt over alle andre land i forbruk av opioider. Amerikanerne står for 80 prosent av verdens opioidforbruk.

Trump-administrasjonen har satt ned en egen opioid-kommisjon som allerede har kommet med noen anbefalinger, men så langt har det skortet på tiltak. Og uansett hvor vellykket de nye tiltakene er, vil dette problemet vedvare i lang tid. Selv om man ikke produserer en eneste ny avhengig, er det allerede en stor gruppe som har utviklet alvorlige problemer, og vi vet av erfaring at dette er en langvarig og komplisert lidelse.

Misbruk av legemidler er et økende problem i Norge og mange andre vestlige land. Det er viktig at vi ikke gjør de samme feilene som USA og flere andre land har gjort.

 

Les mer om opioide-epidemien i USA på Actis sine hjemmesider.

Interessert i nyheter om doping, alkohol, narkotika og spill? Meld deg på Actis sitt nyhetsbrev her.  

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar