hits

februar 2017

I skyggen av misbruket

I sin nye dokumentar retter Petter Nyquist, mannen bak Petter uteligger, kameraet mot et en gruppe som er like sårbar som den er oversett: Pårørende av rusavhengige. Foreldre som daglig strever ...

Å applikere problemet

Teknologien gir oss stadig nye verktøy for en lettere hverdag. Nå har Helsedirektoratet laget nye apper for å hjelpe dem som sliter med problematisk bruk av alkohol og cannabis. Foto Shutterstock ...

Det trengs flere farger enn svart

Norsk ruspolitikk har klare utfordringer, men en svartmaling av hele feltet blir feil. Lav ungdomsbruk og hjelp til flere er også en del av bildet. Ruspolitikken er på dagsorden hos flere partier...

Trenger vi piller for å løse livet?

Foto: Shutterstock   Bruken av "puggedop" øker melder NRK. Enkelte tar til orde for at det er et gode om vi kan finne piller som gjør at vi kan jobbe raskere og bedre. Men ønsker vi et samfu...